Seminar Opvoeding

Op 16 december hebben wij een seminar georganiseerd om de ouderste ondersteuning met actuele opvoedingsvraagstukken. De avond begon meteen presentatie door het bestuur van St. de Rijn gevolgd door een seminar gegeven door onderwijs professionals. Hoofdvraag van de avond was, wat voor een rol speelt de sociale media bij de schoolloopbaan van onze kinderen en hoe kunnen wij onze kinderen beter begeleiden met hun sociale media gebruik.