ANBI

Stichting de Rijn

RSIN:817609155

KvK:09163704

IBAN: NL95ABNA0466428782

BIC: ABNANL2A

Stichting de Rijn heeft een ANBI-status; dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info:www.belastingdienst.nl

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Op declaratie basis kunnen de bestuurders wel vergoeding ontvangen voor de kosten gemoeid met de uitoefening van hun bestuursfunctie. De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers en kent alleen een vrijwilligersvergoeding van maximaal €1.800,- (2022) per jaar toe aan haar vrijwilligers. Dit is geheel conform de overheidsregels. De stichting heeft momenteel geen werknemers in dienst.

Financiële jaarrekening

FINANCIËLE JAARREKENING 2022

Financiële jaarrekening

FINANCIËLE JAARREKENING 2021

Financiële jaarrekening

FINANCIËLE JAARREKENING 2020

Financiële jaarrekening

FINANCIËLE JAARREKENING 2019