Bruggen bouwen tussen mensen en harten verbinden, sinds 2006.

DE 3 PIJLERS VAN STICHTING DE RIJN

DIALOOGGERICHT

Wij vinden interculturele dialoog belangrijk om verschillende redenen: Meer lezen…

.

EDUCATIEF

Educatieve activiteiten zijn van cruciaal belang in het kader van integratie en sociale cohesie. Meer lezen…

SOLIDAIR

Als Stichting de Rijn en de vrijwilligers van Stichting de Rijn vinden wij solidariteit in de samenleving heel belangrijk. Meer lezen…