Iftar-diners voor de wijkbewoners in zes verschillende wijken

Één van de pijlers van Stichting de Rijn is, is het stimuleren van dialoog in onze samenleving. In dat kader hebben de vrijwilligers van Stichting de Rijn iftar-diners georganiseerd in hun wijken om meer verbinding tot stand te brengen tussen de wijkbewoners. Iftar-diner is namelijk een mooie gelegenheid om mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen en te verbinden. Dit jaar hebben de iftar-diners plaatsgevonden in 6 verschillende wijken. Naast het eten hebben de aanwezigen ook genoten van de workshops papier marmeren.